Centrum systemów

Centrum Systemów Jakości

Jest nikim ten, kto nie ulepsza świata

Skontaktuj się z nami:

Centrum Systemów Jakości
ul. Wysoka 14/31, 26-600 Radom
Tel.: 606 319 527
E-mail: list@csj.plZMIANY W DZIAŁALNOŚCI CSJ

Szanowni Państwo

w związku z faktem, że zostałem współwłaścicielem jednostki certyfikującej SZJ Certika sp. z o. o., która ubiega się o akredytację PCA, z dniem 15.04.2014 r. zawieszam działalność konsultacyjną w zakresie SZJ ISO 9001. Oznacza to, że nie będą zawierane nowe umowy na konsultowanie SZJ ani realizację auditów wewnętrznych. Umowy będące w trakcie realizacji zostaną zakończone na dotychczasowych warunkach. W zakresie SZJ ISO 9001 będą wykonywane tylko szkolenia ogólne.SZKOLENIE DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH

Szanowni Państwo w związku ze zmnianą rozporządzenia p.o. Prezesa NFZ w sprawie kryteriów jakości usług zapraszam na szkolenie:

SYSTEMY JAKOŚCI A KONTRAKTOWANIE

Na szkoleniu tym wyjaśnimy:
1. ISO 9001 - system zarządzania jakością - absolutna podstawa
2. ISO 14001 - system zarządzania środowiskowego i jak to się ma do medycyny
3. ISO 18001 - system bezpieczeństwa i higieny pracy i dlaczego jest mądrzej go wdrażać niż ISO 14001
4. ISO 27001 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji i dlaczego jest najbardziej przydatny
5. HACCP i jak go się je w medycynie (HACCP na SOR :))))
6. Co to jest akredytacja PCA, lub równorzędna na kod EA 38
7. NAJWAŻNIEJSZE ile się to wszystko wdraża, ile kosztuje i jak to się certyfikuje

Koszt - 100.00 PLN pklus 23% VAT
Termin - po feriach zimowych 2014

Znamy się na tym co robimy, ponieważ:


Jesteśmy pierwszą firmą konsultacyjną w Polsce, która wdrożyła ISO 9001 w Archiwum Państwowym (Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej).

Jesteśmy pierwszą firmą konsultacyjną w Polsce która doprowadziła Urząd Pracy do Nagrody Jakości (Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej).

Jesteśmy pierwszą firmą konsultacyjną w Polsce, która wdrożyła ISO 9001 w największej Komendzie Wojewódzkiej Policji (Mazowiecka KWP z siedzibą w Radomiu).

Jesteśmy pierwszą firmą konsultacyjną w Polsce, która wdrozyła ISO 9001 na platformie multimedialnej iplex.pl

Wdrażaliśmy ISO 9001 i inne systemy w szkołach, uczelniach i jednostkach szkoleniowych; dużych fabrykach i małych warsztatach; szpitalach wojewódzkich, powiatowych i kilkuosobowych przychodniach; urzędach państwowych i urzędach gminy; hurtowniach i firmach handlowych. Wdrożyliśmy ISO 9001 nawet w zakonie prowadzącym zakład opiekuńczo leczniczy.

Mamy już ponad 150 wdrożeń, to dużo.
Piotr Maciejewski
Właściciel Centrum Systemów Jakości
Centrum Systemów Jakości, Właściciel – Piotr Maciejewski
ul. Wysoka 14/31 26-600 Radom, tel. 606 319 527 www.csj.pl, @ list@csj.pl
Regon: 670162241 NIP: 948 166 33 67
Piotr Maciejewski
jest członkiem
Lions Club Radom Pułaski